Platnost Vámi zakoupeného balíčku služeb

Po zakoupení akčního balíčku je potřeba vzít na vědomí, že je časově omezen.

Balíček 4 lekcí má platnost 6 týdnů od data první lekce

Balíček 6 lekcí má platnost 8 týdnů od data první lekce

Balíček 8 lekcí má platnost 12 týdnů od data první lekce

Pokud klient přesáhne časovou lhůtu a nevyčerpá všechny lekce, tak ty zbylé automaticky propadají ve prospěch poskytovatele (Vojtěch Meier) – bez náhrady.

Klient má však možnost kdykoliv se domluvit na bezplatném prodloužení platnosti.