Jednorázové placení lekcí

Při jednorázovém placení lekcí je nutné v případě zrušení následující (domluvené) lekce v čase kratším než 24 hodin uhradit tuto lekci na bankovní účet 86-5284540297/0100, pokud chce klient dále spolupracovat. V opačném případě spolupráce automaticky končí.

U tohoto způsobu plateb, neplatí cenové zvýhodnění, které je v rámci balíčku služeb – platby probíhají vždy za cenu uvedenou v ceníku služeb v rámci 1 samostatné lekce (cena samostatné lekce k 1.1.2023 činí 1.350 Kč/50 minut; 1.800 Kč/75 minut).

Neplatí zde také možnost flexibilního přesouvání lekcí ani změna délky předem domluvené lekce v čase kratším než 24 hodin.