Kolik mě to bude stát (úsilí, financí, času…)?

Silně individuální záležitost. V potaz se musí brát mnoho faktorů, které vstupují do procesu nápravy – u každého jedince se vynaložené prostředky budou lišit v závislosti na aktuálně řešené záležitosti.

Obecně lze hovořit o investici 30-40 lekcí v případě chronického stavu a 20 lekcí v případě akutního stavu. Vždy záleží na aktuálních potřebách, možnostech a představách jedince.