Kolikrát týdně Vás budu navštěvovat?

Minimálně 1x v týdnu (tuto frekvenci nazývám tzv. udržovací a v případě akutní či chronické bolesti zpravidla není dostačující).

Doporučuji 2x v týdnu (kdy například podle aktuálních potřeb se volí 1x manuální techniky a 1x pohybové cvičení).

Je možno mé služby využívat i 3x v týdnu, ale tato frekvence je spíše pro ty, kteří mají dostatek časového prostoru především na zapracování nabytých znalostí a regeneraci po manuálních ošetřeních.