Jak dlouho potrvá odstranit bolest?

Dopředu a s jistotou téměř nelze odpovědět na takovou otázku.

Změny by měly přicházet postupně a po každé návštěvě by se v organismu měly odehrát procesy, které v dlouhodobém měřítku povedou ke snížení bolesti, zlepšení rozsahu pohybu apod.

Organismus se bude jinými slovy adaptovat na podněty, které budeme společně vytvářet, nicméně bude záležet na mnohých faktorech (doba po níž bolestmi/omezeními trpíte, vámi vynaložené úsilí, aktuální/dlouhodobý stav organismu, věk, míra stresu, okolní prostředí, v němž se nacházíte apod.).

Velmi důležité je učit se poznávat vlastní systém a umět číst to, co vám tělo naznačuje. Toto je skutečný klíč k tomu, aby se odehrály potřebné změny a tělo mohlo akceptovat a zareagovat na nové podněty.

Je také dobré si například vždy měsíci udělat souhrn změn, které se udály a ve 3měsíčních intervalech zhodnotit posun – případně upravit/změnit dosavadní strategii.