Vrácení financí za nevyčerpané služby

Jestli-že se klient rozhodne v průběhu čerpání lekcí spolupráci ukončit na vlastní žádost, bude mu navrácena částka za neabsolvované lekce dle aktuálně platného ceníku služeb viz. webové stránky www.vojtechmeier.cz, a to v následující podobě:

Pro kalkulaci vrácené částky se vychází z počtu absolvovaných lekcí (pozor bráno jednotlivě, nikoli jako celek – balíček služeb). Neplatí tedy systém cenových zvýhodnění, který je započítán v balíčku služeb.