3. POTVRZOVÁNÍ LEKCÍ

(SMS)

V daný den/den předem je-li lekce plánovaná na ranní hodiny – klienti vždy obdrží textovou (SMS) zprávu s datem a časem domluvené lekce. Obratem prosím proveďte kontrolu správnosti údajů a potvrďte odpovědí ve smyslu – Ano, platí, OK apod.

Pokud neobdržíte SMS zprávu 1 hodinu před začátkem lekce – kontaktujte mě, prosím, telefonicky.