Diagnostika ACUTE

Naše první setkání bude probíhat formou diagnostiky pohybového aparátu, aby následná spolupráce mohla být efektivní a přinesla očekávané výsledky.

Diagnostika ACUTE

(specializovaná pro akutní stavy)