Sledujte mě na facebooku
Skip to content

Media

Capture

Ronnie.cz

Foam Rolling:

skutečně účinný nebo pouze placebo pomocník?

Foam rolling (volně přeloženo jako “válcování”) je velmi oblíbenou a hojně využívanou technikou (zahrnující automasážní pomůcky včetně pěnových válců) v oblastech jako jsou rehabilitace.

(…číst více na Ronnie.cz)

Capture (1)

Ronnie.cz

Tenzní mobilita – klíčová, ale chybějící složka ve Vašem tréninku

Cílem článku bude objasnit zažité polopravdy a ukázat nový, správný a hlavně efektivní přístup, jak mobilitu využít ke zlepšení zdraví, výkonu a k celkovému přínosu do každodenního života.

(…číst více na Ronnie.cz)

Screenshot 2021-03-18 144925

Ronnie.cz

Fazer: moderní přístup pro řešení nejen bolestí pohybového aparátu

Fascie se dostávají do popředí zájmu široké veřejnosti čím dál tím více, za což jsem rád. Začátkem minulého roku jsem publikoval obsáhlý článek určený fasciím a pěnovým válcům (foam rolling) zde na Ronnie.cz.

(…číst více na Ronnie.cz)

Capture (1)

Ronnie.cz

Tenzní mobilita – klíčová, ale chybějící složka ve Vašem tréninku

Cílem článku bude objasnit zažité polopravdy a ukázat nový, správný a hlavně efektivní přístup, jak mobilitu využít ke zlepšení zdraví, výkonu a k celkovému přínosu do každodenního života.

(…číst více na Ronnie.cz)

Screenshot 2021-03-18 144925

Ronnie.cz

Fazer: moderní přístup pro řešení nejen bolestí pohybového aparátu

Fascie se dostávají do popředí zájmu široké veřejnosti čím dál tím více, za což jsem rád. Začátkem minulého roku jsem publikoval obsáhlý článek určený fasciím a pěnovým válcům (foam rolling) zde na Ronnie.cz.

(…číst více na Ronnie.cz)

VŠB.cz

Rozhovor o Hong Kongu

Strach před výjezdem do Hongkongu Vojtěch nijak nepociťoval, přece jen už na několika výjezdech byl, jmenovat můžeme Spojené státy nebo Kanadu, navštívil ale i jižní Ameriku. „S jazykem jsem neměl problém, ale někteří studenti mohou mít strach ze své jazykové vybavenosti,“ říká na začátek.

(…číst více na vsb.cz)

Screenshot 2021-03-19 152248

Florbalkemp.com

Rozhovor s pohybovým specialistou

Ahoj Rosťo, samozřejmě a rád. Má specializace je cílena především na komplexní diagnostiku pohybového aparátu obsahující nejen pohybové, svalové, dechové ale také testy zaměřené na správnou funkci chodidla. Dále se opravdu do hloubky věnuji svalově-fasciálním technikám s pěnovými válci, míčky apod.

(…číst více na florbalkemp.com)

Capture 2 (1)
Screenshot 2021-03-18 152326

Ronnie.cz

Lidská noha jako základ bezbolestného pohybu

Noha a celé dolní končetiny jsou pro mě jako pohybového specialistu čím dál tím více podstatné. V posledních třech letech se problematikou nohou zabývám opravdu do hloubky, protože problémy s nohama a následně i zbytkem těla trápí dnes jak děti, tak především dospělé.

(…číst více na kulturistika.ronnie.cz)

Screenshot 2021-03-19 153945

Ronnie.cz

Fascie – jak a proč bychom se o ně měli starat

Přesně si vzpomínám na okamžiky, kdy jsem před čtyřmi lety ve fitness centru prováděl metodu SMR (self-myofascial release, tedy svalově-fasciální automasáž) za pomoci pěnového válce (foam roller). V té době byla tato technika velmi neobvyklá a já si vysloužil “výstřední” místo mezi všemi cvičenci.

(…číst více na ronnie.cz)

Česká televize

Sama doma, Dech a nastavení těla

První vystoupení v ČT se týkalo toho, jak správně dýchat při sportu, každodenním životě a stresových situacích. Má část začíná od 32 minuty.

Screenshot-117 (1)

Ronnie.cz

Negativní dopady sezení nejen na sportovní výkon

Sezení se v současné době svojí škodlivostí a dopadem na lidské tělo přirovnává ke kouření. I když to může znít komicky nebo vypadat jako mediálně “nafouknutá bublina”, je tomu bohužel skutečně tak. Světově známý odborník, který se zabývá problematikou obezity a sezení Dr. James Levine sezení dokonce vidí jako nebezpečnější než kouření. Jednoduše dodává…

(…číst více na ronnie.cz)

Screenshot 2021-03-19 160019
Screenshot 2021-03-19 160541

Ronnie.cz

Často přehlížené dysbalance v nastavení dolní končetiny během tréninku

Dnes bych se s Vámi rád podělil o užitečné informace, které se budou týkat nejčastějších dysbalancí vyskytujících se během cvičení dolních končetin. Tyto aspekty bývají mnohdy zanedbávány, ale o to víc jsou podle mě důležité vzhledem ke správnému fungování nejen dolní končetiny.

(…číst více na ronnie.cz)

Screenshot 2021-03-19 161104

Ronnie.cz

Jak znovu získat reflexivní sílu?

V předchozím článku, jehož téma bylo pro mnohé z Vás nové a málo známé, byla pozornost věnována FMS pohybovému screeningu, tedy technice, která se zabývá efektivním způsobem odhalení asymetrií, špatných pohybových návyků a vzorů a možnostmi předcházení úrazů. V dnešním článku bych rád přiblížil znovu něco méně tradičního, tedy alespoň v České republice (…číst více na ronnie.cz)

Ronnie.cz

FMS – otestujte svůj pohyb a odhalte své slabiny

Než prozradím, co se skrývá pod zkratkou FMS™, dovolím si Vám na úvod tohoto článku položit několik jednoduchých otázek: “Koho z Vás při sportování nebo běžné denní činnosti něco bolí? A kolik z Vás dále tato bolest omezuje natolik, že nejste schopni podávat takové výkony, jaké byste si přáli, nebo ještě hůře – nejste schopni cvičit vůbec, např. došlo u Vás ke zranění?” Nezáleží na (…číst více na ronnie.cz)

Screenshot 2021-03-19 161502

ActiFit.cz

Optimální výživa dětí – jak se stravují ty Vaše?

Jistě pochopíte, že následující rady a doporučení ohledně výživy dětí nelze obsahově vystihnout v tomto článku, který má především za úkol seznámit vás, jako rodiče s největšími chybami, jichž se při stravování vašich dětí dopouštíte a také poskytnout doporučení, jak tyto chyby odstranit (…číst více na actifit.cz)

Screenshot 2021-03-19 161806
Screenshot 2021-03-19 162229

ActiFit.cz

Význam správného pohybu dětí v jejich budoucím životě

Doba, ve které dnes žijeme je stále hektičtější a náročnější ve všech ohledech. Především požadavky na fyzickou i psychickou odolnost jsou rok od roku vyšší. Tento jev platí u dospělých i dětí. Svět se zkrátka zrychluje, a my musíme ve stejném čase zvládat (…číst více na actifit.cz)

Screenshot 2021-03-19 162507

Ronnie.cz

Předcházejte zraněním dříve, než nastanou

Minulé články byly věnovány dvěma ne tak známým a u nás stále málo rozšířeným tématům. Zato však velmi podstatným. Pro ty, kteří je nečetli nebo přehlédli, určitě doporučuji alespoň nahlédnout, protože tento v pořadí třetí článek na ně bude navazovat a dávat do souvislosti informace z obou dosavadních. (…číst více na ronnie.cz)

Ronnie.cz

Bolest krční páteře: “Text neck syndrom”

Když se porozhlédnete během čekání na autobus nebo ve škole na přednášce kolem sebe, určitě si povšimnete velkého počtu lidí, kteří sledují svůj mobilní telefon či si píší poznámky na notebooku. Na tom není nic neobvyklého, děláme to přece všichni. Co už tak obvyklé není (…číst více na ronnie.cz)

Screenshot 2021-03-19 162810