Strategie nápravy

Možnost zakoupení návazného balíčku služeb
Péče o naše zdraví (v přípravě)

Testování dechu

Tutorial slouží k otestování výchozí úrovně dechu a nastavení cílených dechových technik pro zlepšení současného stavu.