Strategie nápravy

Možnost zakoupení návazného balíčku služeb
Péče o naše zdraví (v přípravě)

Manuální techniky

Chcete-li si doplnit znalosti, které získáváte v průběhu našich společných setkání, pak jsou výukové karty vhodným nástrojem.

V kontextu manuálních technik plní výukové karty jinou roli než v případě pohybu. A to takovou, že vám poskytnou informace o tom, čím se řídit po absolvování manuálních technik.

Díky výukovým kartám budete schopni lépe zpracovávat poskytnuté informace, a především se budete moci kdykoli k jednotlivým tématům vrátit.