Vize

Má vize v kontextu pohybu a manuálních technik tkví v klientově pochopení propojenosti (interdisciplinarity) několika navzájem se prolínacích oborů do takové míry, aby byl následně každý jedinec schopen dlouhodobě aplikovat získané znalosti v kontextu vlastních potřeb.