ŽIVÁ ONLINE LEKCE

Popis

Co budete potřebovat pro virtuální lekce?

 • Založený účet na jedné z platforem (ZOOM, MS Teams)
 • Kvalitní připojení k internetu (mobilní datové připojení nemusí pro živé lekce vždy dostačovat)
 • PC, Laptop, Tablet, TV, Smartphone apod. s kamerou
 • Reproduktor, sluchátka pro optimální zvukový přenos
 • Vhodný prostor pro cvičení o velikosti podložky na jógu, případně volnou stěnu
 • Předem individuálně domluvené pomůcky

 

Odlišnosti od klasické face to face lekce (prezenční forma)

 • Komplexní vstupní diagnostika bude provedena na dálku, což v některých aspektech může ovlivnit její vyhodnocení, avšak kvalitativní stránka nebude nijak ovlivněna.
 • Jednotlivé lekce mohou být vedeny formou aktivní účasti z mé strany (názorná ukázka cviků) a vaši pasivní (observační) účasti tedy budete sledovat a následně si sami cviky vyzkoušíte po skončení lekce. Nebo aktivní formou z obou stran tedy já daný pohyb předvedu – vy zopakujete a následně vás ihned opravím, případně zodpovím otázky.
 • V této formě spolupráce z pochopitelných důvodů není možné aplikovat manuální techniky z mé strany, nicméně alespoň základní seznámení s alternativou v podobě automasážních technik bude vysvětleno.

Jak si můžete rezervovat virtuální lekci?

 • Výběrem služby (individuální lekce, balíček služeb) viz ceník (1 lekce = 1 virtuální lekce)
 • E-mailem, telefonicky, pokud společně ještě nespolupracujeme
 • Osobně v rámci face to face lekcí

Jak se můžete připojit k virtuálním lekcím?

 • Připojíte se jednoduše přes předem obdržený odkaz (link) na Váš e-mail
 • Virtuální lekce bude otevřena cca 5 minut před začátkem pro vyzkoušení audia, videa apod.
 • Na vyžádání je možné pořídit a následně poskytnou záznam z lekce

Storno podmínky a rušení virtuálních lekcí

 • Lekce může být ze strany klienta zrušena pouze telefonicky, sms zprávou nebo e-mailem nejpozději do 24 hodin před jejím začátkem, bez toho, aniž by v plné výši 100 % z ceny lekce propadla ve prospěch trenéra (Vojtěch Meier) bez jakékoliv náhrady. Bližší informace (viz podmínky spolupráce předané v rámci prvního setkání).
 • Jestli-že dojde během živého přenosu k výpadku spojení ze strany klienta, má možnost se opětovně do vysílání připojit, avšak ztracený čas se nenahrazuje (neurčí-li trenér jinak, podle aktuálních možností).
 • Jestli-že dojde během živého přenosu k výpadku spojení ze strany trenéra, klient má možnost počkat až se trenér do vysílání opětovně připojí. Ztracený čas trenér nahrazuje v plné výši nebo podle aktuálních možností.
_2PF6236