PLNĚ ON-LINE

NABÍDKA SLUŽEB V RÁMCI SPOLUPRÁCE "PLNĚ ON-LINE"

Popis

V rámci této formy spolupráce budeme spolupracovat výhradně v on-line prostředí, což s sebou přináší jisté odlišnosti od ostatních forem spolupráce.

Komplexní vstupní diagnostika bude provedena na dálku, což v některých aspektech může ovlivnit její vyhodnocení, avšak kvalitativní stránka nebude nijak ovlivněna.

 

Jednotlivé lekce mohou být vedeny formou aktivní účasti z mé strany (názorná ukázka cviků) a vaši pasivní (observační) účasti tedy budete sledovat a následně si sami cviky vyzkoušíte po skončení lekce. Nebo aktivní formou z obou stran tedy já daný pohyb předvedu – vy zopakujete a následně vás ihned opravím, případně zodpovím otázky.

 

V této formě spolupráce z pochopitelných důvodů není možné aplikovat manuální techniky z mé strany, nicméně alespoň základní seznámení s nimi v rámci možností bude vysvětleno.

 

Více informací je dostupných zde