MANUÁLNÍ TECHNIKY

Popis

Společně s pohybovými lekcemi tvoří manuální techniky nedílný komplex v rámci péče o pohybový aparát.

Během manuálních (fasciálních) technik na „vlastní kůži“ ucítíte rozdílnou reakci organismu oproti klasické masáži v místech bolesti a v místech s normalizovaným napětím tkání.

Uvědomíte si vztahy, které způsobují současné omezení a lépe si propojíte (aplikujete) nabyté informace do pohybových cvičení.

Přístup, který volím v kontextu manuálních technik je založený na více než 8 letech praxe a absolvování mnoha seminářů převážně se zahraničními lektory.

 

Během manuálních technik kombinuji vědou a výzkumy ověřenou teorii společně s jasně vybranými technikami pro konkrétní případ.

 

Není pro mě překážkou pečovat o chronické bolesti pohybového aparátu, stejně tak jako řešit akutní potíže nebo pracovat na zkvalitňování dosavadní biologické kapacity tkání a dopomáhat k lepší kvalitě života.

 

Také věkové spektrum není problémem a dlouhodobě pracuji jak s dětmi, tak se seniory.

 

Pokud vás opravdu zajímá, jakou filozofii v kontextu manuálních technik vyznávám, přečtěte si některý z mých článků publikovaný na největším českém webu věnujícímu se fitness a zdraví nebo si prohlédněte mé portfolio vzdělání společně s mým profesním životopisem.

POWERED BY

quote

Přístup k ošetření tzv. spoušťových bodů je založen na střídání úrovní koncentrovaného tlaku do místa, kde byl lokalizován spoušťový bod (zatuhlé místo/spasmus). Tlak je aplikován zpravidla prsty, klouby, loktem nebo speciálními pomůckami viz koncept od společnosti ARTZT v intervalech od třiceti vteřin po cca 1 minutu a déle, aby se účinně zmírnily svalové křeče či bolest a vyplavily nahromaděné metabolity včetně kyseliny mléčné.

quote (1)
quote

Koncept Anatomy Trains (volně přeloženo jako anatomické vláčky) spojuje jednotlivé svaly do funkčních komplexů (svalových řetězců), z nichž každý má specifickou anatomii a „význam“. Anatomy Trains vede k novým holistickým strategiím pro zdravotníky, učitele pohybu a sportovce k vyřešení složitých posturálních a pohybových vzorců. Vyškolený specialista může pracovat buďto manuálně nebo použít některou z pohybových technik.

quote (1)
quote

Nástroje od společnosti ARTZT se řadí do skupiny tzv. IASTM (Instrument assisted soft tissue mobilization) technik a umožňují vysoce přesnou a cílenou lokalizaci problematických míst v měkkých tkáních a svalech. FAZERy, jak se nástroje jmenují jsou vyrobeny z chirurgické oceli a dělí se do několika skupin. Každý z FAZERů byl navržen za jiným účelem a není tak problémem „uvolnit“ zatuhlý krk nebo stimulovat a hydratovat organismus před nebo po sportovním výkonu.

quote (1)
quote

Biber Protocol® je program navržený k pomoci v kontextu potíží s polykáním (dysfagie). Tato metoda využívá základní elektrofyziologické principy, které byly úspěšně implementovány již více než třicet let v neurorehabilitaci. Mimo to, lze zařízení velmi dobře použít jako doplněk pro ošetření měkkých tkání za účelem jejich stimulace nebo regenerace.

quote (1)
quote

Functional Release® je druhá z oblastí portfolia systému FRS® (Functional Range Systems), která reprezentuje pokročilý a komplexní systém hodnocení, léčby a rehabilitace měkkých tkání vytvořený z nejaktuálnějších poznatků vědy a výzkumů. Výsledky FR® screening slouží jako podklad pro další ošetření měkkých tkání některou z dostupných technik.

quote (1)