Sledujte mě na facebooku
Skip to content

Jak znovu získat reflexivní sílu

Jak znovu získat reflexivní sílu

Cvičení vycházející s konceptu prof. Koláře

Aktivace CNS

Obnova přirozených pohybových stereotypů

Přesně dané sekvence cviků podle vývojových řad

Nácvik dřepu, kliku, shybu fyziologickým způsobem

Aktivace svalových řetězců

Cviky vycházející z konceptu Original Strenght

Zaměření na „kontra“ (zkřížené) pohybové vzory

Využívání lezení ve všech podobách

Efektivnější vjem ze cvičení

Aktivace senzorického systému

Obnova spolupráce periferií těla (ruce, chodidla)