Diagnostika SPORT+

Pečlivě vytvořena pro prevenci bolesti, optimalizaci zdraví a sportovních výkonů

Proč diagnostika?

Diagnostika pohybového aparátu je základní stavební kámen pro nastavení optimálního postupu v rámci strategie nápravy.


Stejně jako například u očního lékaře podstupujete testování zraku (standardizovaný postup), tak také společně provedeme sérii standardizovaných testů v kontextu vašich současných potřeb.


S cíleně zvolenou diagnostikou je následný postup mnohem efektivnější, protože je k dispozici dostatek informací potřebných pro zvolení toho pravého (individuálního) přístupu pro řešení aktuálního problému.


Bez komplexní diagnostiky je další postup opravdovou loterií a dlouhodobě udržitelných výsledků není možno zpravidla dosáhnout.


Jeden prostý důvod hovořící za všechny ostatní je individuálnost každého z nás a stejně vypadající problém u dvou jedinců bude mít u každého jiné řešení.

POWERED BY

quote

Je globální společnost zabývající se lékařskými technologiemi, která vyvíjí a vyrábí širokou škálu špičkových monitorovacích technologií, včetně inovativních měřících senzorů, pacientských monitorů a řešení pro automatizaci a konektivitu. Mezi zařízení této společnosti se řadí také prstový pulzní oxymetr MightySat®, který se využívá pro screening vitálních funkcí organismu v nemocničním nebo také domácím prostředí.

quote (1)
quote

Koncept Oxygen Advantage® je cílen především na dýchání v kontextu zlepšení tolerance CO2 prostřednictvím redukce a potřeby dýchání. Spolu s tím se zaměřuje na specifické techniky zádrže dechu pro simulaci tréninku ve vysokohorském prostředí. Výsledkem je tak vyšší aerobní a anaerobní kapacita, která nám umožňuje dělat více s méně nebo cvičit rychleji a dále s každým nádechem.

quote (1)
quote

Dynamická neuromuskulární stabilizace je manuální a rehabilitační přístup k optimalizaci pohybového systému založený na vědeckých principech vývojové kineziologie. Cílem je změnit globální funkci, zlepšit stabilitu trupu nezbytnou pro pohyb a rovnováhu.

quote (1)
quote

FMS je screeningový nástroj používaný k identifikaci omezení nebo asymetrií. Měří sedm základních pohybových vzorců, které jsou klíčové pro funkční kvalitu pohybu u jedinců bez aktuální bolesti nebo známého muskuloskeletálního poranění. Výsledek FMS určí oblasti s největšími asymetriemi a poskytne návod pro další testování.

 

FMS Motor Control Screen (MCS) je pomyslné přemostění mezi klasickým FMS screeningem a screeningem výkonu. MCS určuje, zda jedinec má potřebnou minimální úroveň motorické kontroly (s vlastní vahou těla) pro umožnění adaptability související s lidskou výkonností.

quote (1)
quote

Functional Range Assessment® je jednou z oblastí portfolia systému FAS® (Functional Anatomy Seminars), která reprezentuje diagnostický systém hodnocení založený na měření pohybové kapacity jednotlivých kloubů na těle. Výsledky v podobě zjištěných deficitů slouží jako vstupní informace pro následný specifický trénink právě kloubů.

quote (1)
quote

Functional Release® je druhá z oblastí portfolia systému FRS® (Functional Range Systems), která reprezentuje pokročilý a komplexní systém hodnocení, léčby a rehabilitace měkkých tkání vytvořený z nejaktuálnějších poznatků vědy a výzkumů. Výsledky FR® screening slouží jako podklad pro další ošetření měkkých tkání některou z dostupných technik.

quote (1)
quote

StrongFirst® je celosvětově renomovaný poskytovatel vzdělání v oblasti síly a výkonu. Specializací jsou tři oblasti: vlastní váha, kettlebell a velká činka. Díky propracovanému systému tréninkových principů je SF efektivní a bezpečný koncept, jak zesílit a naučit se ovládat základní cviky jako je dřep, benchpress, mrtvý tah a mnohé další.

quote (1)
quote

SFMA (Selective Functional Movement Assessment) je pohybově založený diagnostický systém, pomocí něhož lze spolehlivě odhalit příčinu bolesti – nejen její zdroj. Toho je dosaženo logickým rozkladem 10 základních pohybových vzorů ve strukturovaném, opakovatelném hodnocení. SFMA lze využít v kombinaci s pohybovým screeningem FMS a přímo tak navázat na zjištěné výsledky. Kombinace obou přístupů je v současnosti (k r. 2023) opravdovým zlatým standardem ve smyslu komplexní diagnostiky.

quote (1)