Sledujte mě na facebooku

Ceník služeb

Individuální stravovací plán
(vstupní dotazník, 2 x konzultace v rozsahu 50 min., individuálně sestavený stravovací plán)
2800 Kč

Individuální péče – 3 měsíce
3800 Kč

Výživový plán pro sportující děti a mládež
(vstupní dotazník, 2 x konzultace 50 min, individuálně sestavený stravovací plán)
2800 Kč

Konzultace / 50 min
(týká se klientů, kteří využili službu individuální stravovací plán) a chtějí dále nepravidelně spolupracovat
700 Kč