Sledujte mě na facebooku

Ceník služeb

http://rowaytongardeners.org/community-center-school-pond/p1080890rccyucca-email/?ajaxCalendar=1

Individuální stravovací plán
(vstupní dotazník, 2 x konzultace v rozsahu 50 min., individuálně sestavený stravovací plán)
2800 Kč

http://rolemasterblog.com/category/rolemaster/house-rules/page/5/

Individuální péče – 3 měsíce
3800 Kč

http://inourhands.com/page/28

Výživový plán pro sportující děti a mládež
(vstupní dotazník, 2 x konzultace 50 min, individuálně sestavený stravovací plán)
2800 Kč

Konzultace / 50 min
(týká se klientů, kteří využili službu individuální stravovací plán) a chtějí dále nepravidelně spolupracovat
700 Kč